CONTRIBUTIE


Voor de contributie maken we onderscheid tussen leden die meedoen aan de competitiewedstrijden en leden die alleen recreatief willen trainen. Tot 18 jaar vindt het recreatief trainen alleen plaats op de dinsdagmiddag van 17:00 uur tot 18:00 uur. Vanaf 18 jaar vindt het recreatief trainen plaats in de seniorenteams zelf.


De hoogte van de contributie tussen competitie spelende leden en recreatief trainende leden is verschillend. Dit heeft mee te maken met de hogere kosten die we als vereniging hebben voor de leden die aan de competities deelnemen (extra zaalhuur competitie, betaling officials, afdracht aan de bond etc.).


Hieronder vind je de contributiebedragen die van toepassing voor spelende (competitie) en trainende (recreatief) leden. De totale jaarcontributie dient in de loop van het seizoen te worden voldaan in drie gelijke delen, te weten eind september, eind november en eind februari. In één keer betalen mag natuurlijk ook. Indien meer leden van één gezin zich inschrijven bij onze vereniging, geldt bij het tweede lid een korting van 10% voor totale contributie van het hele gezin.


Als je vragen hebt, kun je iemand van het bestuur benaderen of je kunt je vraag mailen naar contributie@northsideballers.nl.


CONTRIBUTIE SEIZOEN 2021-2022


De contributiebedragen voor onze leden die zowel trainen als competitie spelen zien er voor het seizoen 2021-2022 als volgt uit:

Categorie

Senioren

Landelijk

Senioren

Afdeling

u18

u16

u14

u12

Geboortejaren

1999/ouder

1999/ouder

2004-2005

2006-2007

2008-2009

2010/jonger

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 20

€ 20

€ 20

€ 20

€ 20

€ 20

Jaarcontributie (competitie)

€ 320

€ 280

€ 280

€ 240

€ 210

€ 200

Jaarcontributie (recreatief)

€ 280

€ 240

€ 240

€ 210

€ 180

€ 171

Boetereservering (competitie)

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25